Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolningen

Skapad 2019-03-28 20:54 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Här beskriver vi lite hur upplägget av en inskolning kan se ut. Ha alltid i åtanke att alla barn är olika och att ingen inskolning är den andra lik.

Innehåll

Nuläge

Att börja i förskolan

Det är en stor förändring i ett barns liv att börja i förskolan. För dig som förälder kan det vara ett stort steg att, kanske för första gången lämna ditt barn i andras händer. Det är naturligt att vara orolig. Du som förälder behöver också känna dig trygg i förskolemiljön. För oss personal innebär det alltid en stor uppgift att ta emot ett nytt barn. Varje barn är en egen individ med sitt unika sätt att vara och reagera.

Mål/Syfte

* Att barn och föräldrar ska känna sig trygga när de kommer till förskolan.

* Att barn och föräldrar tillsammans ska få bekanta sig med förskolan, de övriga barnen, personalen och andra föräldrar.

* Att barn och föräldrar ska få en inblick i vad som händer på förskolan, rutiner, vilka regler som gäller osv.

Genomförande

Inskolningen

Inskolningsperioden, det vill säga den första tiden, ska ses som en tid då du och ditt barn tillsammans lär känna oss och vår förskola. Tiden för inskolningen kan variera utifrån ditt barns behov. Under inskolningen är du som förälder närvarande och delaktig.

Som förälder kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig. Det är viktigt att ditt barn får känna din kärlek och trygghet samtidigt som det får möjlighet att utforska sin nya miljö tillsammans med pedagogerna och de andra barnen. Om du känner dig osäker fråga personalen vad de förväntar sig av dig.

Första dagen brukar ni komma och hälsa på en timme på förskolan, sedan brukar vi utöka tiden till två timmar. Vi bekantar oss med varandra och ni föräldrar får fylla i lite blanketter som förskolan behöver ha. I slutet av första veckan om barnet känns tillräckligt tryggt brukar vi säga hej då till föräldern/föräldrarna en stund, sedan utökas den tiden successivt. Om barnet sedan ska gå heltid så brukar vi under andra veckan prova äta lunch tillsammans. 

 

 

Ansvar

Alla vi pedagoger är delaktig i att få barnet att känna sig välkommen hos oss! 

Uppföljning

 

Ett tag efter inskolningen så kommer vi boka ett uppföljningssamtal med föräldrarna för att utvärdera inskolningen och samtala om nuläget.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: