Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Tärningsstafett # rastskoj

Skapad 2019-03-29 09:50 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3
Stafett med tärningar

Innehåll

Denna stafett kräver minst 6 personer.

Tidsåtgång: Obestämd.

 Material: Stora tärningar

Eleverna delas in i lag av pedagogen. Tärningarna ( stora) placeras en bit bort från startlinjen. Sen ska pedagogen bestämma ett tal tex.35.

Leken startar med att de första i varje lag ska springa och slå tärningen, memorera siffran och meddela laget. Sen ger sig nästa iväg och slår tärningen och tar med sig siffran till laget som sen adderas med den första siffran. Sen fortsätter de vidare tills att de når så nära 35 de vågar eller 35. Kommer man över så har laget förlorat.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: