Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - ön

Skapad 2019-03-29 10:39 i Blötbergets skola Ludvika
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Ön".
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Ön". Slutproduktenen blir en roman bestående av fem kapitel med tillhörande bilder.

Innehåll

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Ön". Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitelt ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Nedan anges det kunskapsstoff som eleven kommer att möta i detta ämnestematiska projekt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • kunna ge respons
 • kunna ta respons och omarbeta din text utifrån det
 • kunna följa en planering för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar mm
 • måla bilder för att illustrera dina texter.
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter
 • hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • ge respons
 • ta respons
 • följa en beskrivning för ditt skrivande
 • skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar
 • måla bilder för att illustrera dina texter.
 • använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Matris skriva

Skriva

 • Gr lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 3
Nivå 2
Nivå1
träna mer
Berättande text
Helhetsbedömning
Jag kan skriva en text som är enkel och tydlig. Texten har bra koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och ganska tydlig. Texten har koppling till uppgiften.
Jag kan skriva en text som är enkel och begriplig. Texten har viss koppling till uppgiften.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar av personer och miljö. Jag förmedlar upplevelser och utvecklar dem.
Jag kan skriva en text som har beskrivningar av personer och miljö. Jag återger händelser och förmedlar ibland upplevelser.
Jag kan skriva en text som har enkla beskrivningar av personer och miljö. Jag radar upp händelser.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv och textbindning)
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig och har ett bra flyt. Jag berättar tydligt så att andra förstår. Jag skriver korrekta och varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig. Jag berättar oftast tydligt så att andra förstår. Jag skriver varierade meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag binder ihop enkla meningar.
Stavning
Jag stavar de flesta ord rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Skiljetecken
skrivregler
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Språk
språklig variation, meningsbyggnad
Jag kan skriva texter med passande och varierat ordval. Jag skriver korrekta och varierade meningar som börjar på olika sätt, innehåller både huvudsats och bisats.
Jag kan skriva texter där ordvalet är ganska varierat. Orden i meningarna är oftast i rätt ordning. Meningarna är olika långa, innehåller sambandsord och börjar på olika sätt.
Jag kan skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Orden i meningen är ofta i rätt ordning.
tempus (dåtid/nutid/framtid
Tempus varieras medvetet i texten, t ex tillbakablickar/ parallellhandling i berättelsen.
Tempus används rätt.
Tempus används oftast rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: