👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nåntunaskolan, musik, sång, åk 4 och 5

Skapad 2019-03-29 11:04 i Nåntunaskolan Uppsala
Nåntunaskolan, musik, instrumentkunskap, åk 4 och 5
Grundskola 4 – 5 Musik
Att sjunga tillsammans är ett sätt att skapa gemenskap och känna tillhörighet. I det här arbetsområdet tränar vi gemensam sång.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att träna gemensam sång på olika sätt, bland annat genom att träna inför framföranden.

Mål för arbetsområdet:

Att utveckla förmågan att följa rytm och tonhöjd i sången samt att bli säkrare på att sjunga med tajming.

Så här kommer arbetet att bedömas:

Kontinuerlig bedömning under lektionerna samt bedömningstillfälle i mindre grupp.

 

För grundläggande nivå:

-du deltar i gemensam sång 

-du kan i någon mån följa rytmen i sången

-du kan i någon mån följa tonhöjden i sången

-du kan i viss mån sjunga med tajming

 

För utvecklad nivå:

-du deltar i gemensam sång

-du kan relativt säkert följa rytmen i sången

-du kan relativt säkert följa tonhöjden i sången

-du kan sjunga med relativt god tajming och med relativt passande karaktär

 

För väl utvecklad nivå:

-du deltar i gemensam sång

-du kan med säkerhet följa rytmen i sången

-du kan med säkerhet följa tonhöjden i sången

-du kan sjunga med god timing och med passande karaktär

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik åk 1-6

på väg mot grundläggande nivå
grundläggande nivå
utvecklad nivå
väl utvecklad nivå
Delta i gemensam sång
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för grundläggande nivå.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Du är med och sjunger tillsammans med övriga elever i klassen. Du följer till viss del sångens rytm och melodi (toner).
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd. Du är med och sjunger tillsammans med övriga elever i klassen. Du följer ganska säkert sångens rytm och melodi (toner).
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Du är med och sjunger tillsammans med övriga elever i klassen. Du följer säkert sångens rytm och melodi (toner).
Timing
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för grundläggande nivå.
Dessutom sjunger (…) eleven i viss mån med timing. Du sjunger ibland i takt till musiken.
Dessutom sjunger (…) eleven med relativt god timing och med relativt passande karaktär. Du sjunger oftast i takt till musiken och du sjunger oftast med en stil som passar sången.
Dessutom sjunger (…) eleven med god timing och med passande karaktär. Du sjunger i takt till musiken och du sjunger med en stil som passar sången.