Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetslivet: Vad ska jag bli?

Skapad 2019-03-30 21:09 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Vad är mitt drömjobb? Vad vill jag arbeta med som vuxen? Hur gör jag för att nå dit? Hur fungerar arbetsmarknaden? På arbetsmarknaden möts arbetsgivare och arbetstagare för att erbjuda anställning och arbetskraft. Vad krävs för att ta sig in på arbetsmarknaden? Vad är en fackförening och en arbetsgivarorganisation? Hur har arbetsmarknaden i Sverige utvecklats historiskt och hur kommer den att se ut i framtiden? Detta är några frågor vi kommer att prata om i detta området.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor kring tankar och frågor om framtiden ska utvecklas.

Vad är dina bästa egenskaper? Vad är viktigt för dig i livet? Vad skulle du vilja göra i framtiden?

Du ska reflektera över hur man som individ kan påverka sin situation samt hur samhället påverkar och påverkas av detta.

Du ska analysera och uttrycka olika ståndpunkter kring aktuella samhällsfrågor, tex utbildning, jämställdhet, arbetslöshet, fackföreningar samt fundera kring dessa frågor ur olika perspektiv.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda dig av begreppen kopplade till området.
 • Din förmåga att resonera kring frågor om arbetsmiljö, jämställdhet, utbildning och fackföreningar, hur individen kan påverka sin egen situation och hur detta påverkar och påverkas av samhället.
 • Din förmåga att diskutera aktuella frågeställningar utifrån olika perspektiv samt underbygga dina argument med fakta.

Hur ska det bedömas?

 • Aktivt deltagande på lektionerna, vid genomgångar och diskussioner.
 • Muntliga redovisning av praon.
 • Framföra sina åsikter kring ett förutbestämt ämne i en diskussionsgrupp.
 • Skrivuppgift med personligt brev och CV.

Undervisning och arbetsformer

Vi har genomgångar, korta informationsfilmer, textmaterial, läsförståelsefrågor, diskussioner och ställningstaganden. Eleverna har två veckors prao och i samband med detta ska de redogöra kring vad de har varit med om under sin prattid muntligt. Vi tränar på att skriva olika ansökningar och CV samt gör kamratrespons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: