Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik 9A VT 2019

Skapad 2019-03-31 14:03 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Biologi
Vi kommer att arbeta med cellen, dess delar samt ärftlighet och varför du liknar dina släktningar.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Celler
 • Gener
 • Kromosomer
 • DNA
 • Dominanta och recessiva anlag
 • Korsningsschema
 • Könsbundet arv
 • Samspel mellan arv och miljö
 • Mutation
 • Genteknik

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • beskriva hur växt- och djurceller är uppbyggda och hur det bildas nya celler
 • förklara begreppen gen, kromosom och DNA
 • göra korsningsscheman och tolka dessa
 • föra diskussioner om genteknikens möjligheter och risker samt ta ställning i etiska frågor som tekniken väcker

Planering

Vecka 14 (endast torsdag)
Cell - växtcell och djurcell
Mikroskop

Vecka 15
Gener, kromosomer, DNA
Celldelning
Korsningsschema

Vecka 17 (endast torsdag)
Läxförhör torsdag - cellen

Vecka 18 (endast torsdag)
Begrepp - mutation, könsbundet arv, samspel mellan arv och miljö

Vecka 19
Genteknik
Repetition

Vecka 20
Argumenterande text
Skriftligt prov s. 328-335 (extra s. 340-345)

Uppgifter

 • Läxförhör - cellen

 • Skriftligt prov - genetik

 • Argumenterande text - genteknik

Matriser

Bi
Genetik

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
samtala och diskutera frågor som rör genetik och genteknik.
samtala och diskutera frågor som rör genetik och genteknik, du kan föra diskussioner och samtal framåt.
samtala och diskutera frågor som rör genetik och genteknik du kan föra diskussioner och samtal framåt och fördjupa eller bredda dem.
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
ta ställning i frågor och motivera på ett enkelt sätt. Du använder viss fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett utvecklat sätt med både för- och nackdelar. Du använder fakta från naturvetenskapen.
ta ställning i frågor och motivera på ett väl utvecklat sätt med både för- och nackdelar samt flera olika typer av konsekvenser. Du använder all tillgänglig fakta från naturvetenskapen.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband
 • Bi
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: