👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Startuppgift i Svenska

Skapad 2019-03-31 17:36 i St Mellby skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 3 Svenska
Inom detta härliga arbetsområde kommer du att bli säkrare på att läsa och att skriva.

Innehåll

Arbetsområde:

 

För att få bästa möjliga start på morgonen kommer vi att arbeta med en startuppgift i svenska varje morgon. Här får du möjlighet att både arbeta med att skriva och läsa.

 

Konkreta mål:

Under denna termin kommer du att få lära dig att:

 - skriva olika sorters texter

- bli säkrare på hur olika språkljud stavas

- bli en bättre läsare 

- bli bättre på att återberätta olika texter

- bli bättre på läsförståelse och att läsa mellan raderna

 

 

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

- formulera dig i tal och skrift

- stava olika ord genom att du tränat på olika språkljud och vanlig ord med dubbelteckning

-använda olika lässtrategier och tolka olika texter

-läsa och återberätta olika texter

-läsa mellan rader och att förstå innebörden i en text

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med olika områden inom svenska och repetera dessa under veckan. Det kan vara veckans ord eller att skriva olika meningar som man skriver om på olika sätt. Vi kommer även att läsa mer, både i par, mummelläsa och att läsa för en vuxen. Vi läser olika texter och arbetar med läsförståelsen, både på, mellan, och bortom raderna. Vi kommer även att återberätta och att dra slutsatser kring det man läst  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3