👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering område NATURVETENSKAP, Humlans förskola

Skapad 2019-04-01 08:23 i Humlans förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering (Pp) och uppföljning/utvärdering inom område NATURVETENSKAP. Under projektets gång görs även spaltdokumentationerna (1, 2 och 3) kopplade till en nyfikenhetsfråga inom bokprojektet.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Piraterna och Regnbågsskatten

Tidsperiod: April, Maj och Juni 2019

Förskolans namn: Humlans förskola

Grupp: Hundänge

Barnens ålder: 1-4 år

År och datum:: Projektet pågår ht 2018 och vt 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Naturvetenskap

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  •   utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  • De övriga två läroplansmålen kommer in när vi arbetar med ovanstående.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp?

Vi startar upp ett bokprojekt med en gemensam bok som vi jobbar med i hela huset. 

 

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper?

Genom den pedagogiska dokumentationen och genom att vara närvarande pedagog.  

 

 

Hur görs barnen delaktiga?

Via reflektion tillsammans med barnen.


Vem är ansvarig? Arbetslaget 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Unikum, dokument 3 i pedagogisk dokumentation, foton/bilder från projektet

Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Pedagogisk dokumentation.

Planeringen upprättad av: Hundänges arbetslag

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg