Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kemi och miljö

Skapad 2019-04-01 09:54 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Kemi
I det här kapitlet kommer du bland annat lära dig om varför en cykel rostar, hur man kan bli ren av tvål och vart saltet tar vägen om man häller det i vatten.

Innehåll

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 • ge exempel på några grundämnen
 • berätta om ämnens tre faser
 • ge exempel på en kemisk reaktion
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa  problem
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem
 • kunna förklara kapitlets begrepp.

 

Kapitlet kommer bearbetas med gemensamma genomgångar och läsning, arbete i aktivitetsboken, experiment och ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: