👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap

Skapad 2019-04-01 17:02 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Odling och skogsbesök!

Innehåll

Arbetsområde/tema/ projekt:Naturvetenskap

Tidsperiod: april-maj

Förskolans namn:kålhagens

Grupp: Rödbetan

Barnens ålder: 3-5

År och datum: 2019-04-01

Vilket innehåll ska behandlas?

Plantera frön och följa årstidsväxlingen i naturen

Vilka målområden i läroplanen berörs?

Se kopplingar till läroplanen

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanen

Vi vill visa på naturens förändringar genom årstiderna och odla

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi ska plantera frön, popcorn och rödbetor i pallkragen tillsammans med alla barn. Alla barn ska få gå till skogen och upptäcka årstidsförändringarna.

Vi börjar med att prata om våren, se en film från Ur Amanda längtar till våren och prata om vårtecken.

Den grupp som inte går till skogen får vara inne och göra experiment!

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Vi ska ha läsplattorna med oss till skogen och barnen ska själva få dokumentera och fotografera vårtecken. När alla grupperna har varit i skogen ska vi ta en återkoppling alla tillsammans.

Den grupp som är inne och gör experiment dokumenterar sitt lärande.

Planeringen upprättad av:

Susanne Karolina Linnéa Maria

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016