👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 8 Sv Skriva mininovell LJ

Skapad 2019-04-01 19:49 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Med avstamp i Mördarens apa skriver du en mininovell som skildrar kärlek, sorg och återförening.

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift.

Du ska bli ännu bättre på att gestalta.

 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om berättelser, deras typiska drag uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

 

Genomförande

Utifrån en given mall skriver du en mininovell. Under skrivprocessen ger och tar du emot respons på din text så att du blir bättre på att gestalta.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet, samt genom att skriva en egen berättelse.

 

Kursplanemål

- formulera sig och kommunicera i skrift

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
SKRIVA EN MININOVELL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
STRUKTUR
anpassar mitt skrivande till strukturer/genre
Jag delar ibland in i stycken och skriver en tydlig inledning ELLER avslutning. i huvudsak
Jag delar oftast in i stycken och skriver en tydlig inledning OCH avslutning. Jag markerar oftast mina stycken korrekt. relativt väl
Jag delar alltid in i stycken och skriver både en inledning som skapar intresse och en avslutning med “knorr”. Jag markerar mina stycken korrekt. väl
SPRÅKLIG VARIATION
skriver olika texter med
skriver på något ställe med träffande, annorlunda uttryck, upprepar ibland ord, startar oftast meningar på samma sätt, binder ihop meningar med OCH/MEN, använder något stilgrepp. viss språklig variation
Jag skriver på några ställen med träffande, annorlunda uttryck, upprepar sällan ord, startar meningar på samma sätt, har variation på bindeorden, använder några stilgrepp relativt god språklig variation
Jag skriver på många ställen med träffande, annorlunda uttryck, upprepar mycket sällan ord eller startar meningar på samma sätt - om det inte har effekt för texten, har stor variation på bindeorden, använder många stilgrepp. god språklig variation
SKRIVREGLER
anpassa till språkliga normer använder
gör ibland fel på stor/liten bokstav, stavar ibland fel på vanliga ord som följer stavningsregler (dubbelkonsonant etc.), glömmer eller sätter ibland ut fel skiljetecken. viss säkerhet
använder stor/liten bokstav rätt stavar oftast rätt men kan ibland missa på svåra, ovanliga ord, använder oftast rätt skiljetecken. relativt god säkerhet
använder stor/liten bokstav rätt, gör få stavfel, gör få fel i användning av skiljetecken. god säkerhet
GESTALTNING
skriver berättande texter med gestaltande beskrivningar
beskriver hur känslan visar sig enkla
beskriver hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger utvecklade
beskriver på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad du gör och säger välutvecklade