Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Bäcken - Planering Förskolor i Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-04-02 08:46 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Teknik Bäcken Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik

Tidsperiod: April

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Bäcken

Barnens ålder: 2-4

År och datum: 2019

Planeringen Upprättad av: Carina, Johanna, Mikaela

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Teknik


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, ochVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Vi vill att barnen ska få prova på olika tekniker och skapa med hjälp av olika material. Konstruera bockarna Bruse av olika material.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Skapa bockar som kan vara i miljön inne och några som kan flytta ut i skogen. Vi inventerar vad barnen tror man kan bygga med, vi provar tillsammans med barnen. Vi börjar med materialet vi har på avdelningen, sedan prova gå en i snickarboden.
Titta på filmerna om "de mäktiga fem" för att få inspiration och ta reda på vad teknik är.


 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-

genom unikum, dokumentation på avdelningen, TV-i hallen

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-
Vi har följt planeringen och sett att barnen har börjat uppmärksamma enkel teknik i vardagen och i leken, tex det lutande planet har de upptäckt på flera platser utomhus.

Vi har konstruerat bockar i olika tekniker: "trä-bockar", bockar av toarullar, tecknat bockar med hjälp av epson.
Vi hann tyvärr inte med att gå in i snickarboden och konstruera bockar med det materialet, men några av barnen har vid andra tillfällen ute snickrat med andra barn från andra avdelningar.

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-
Barnen har fått vara med och påverka vilket material de kan bygga med. Det har funnits en önskar från barn att teckna med epson - något vi vill göra flera gånger


Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-
Vi hann inte med snickarboden pga sjukdomar i personalen och att vi hjälper varandra på gården och under möten.
Vi har tittat på film och pratat med barnen om de mäktiga fem i flera sammanhang. Det har märkts i barnens lekar att de uppmärksammat enkel teknik i vardagen, tex lutande planet.


Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-
Vi går vidare in i arbetet med matematik. Det vi tar med oss från tekniken är att fortsätta använda epson när vi ska teckna/måla med barnen.


Utvärderingen gjordes av:

 Carina Johanna och Mikaela

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: