Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Städtereise" oder "Das bin ich"

Skapad 2019-04-02 12:37 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Nu är det dags för att göra en examinationsuppgift i tyskan. Du kan välja att göra en liten resa genom några av Tysklands största storstäder och deras Bundesländer "Eine Städtereise". Det går även bra att välja något annat tysktalande land. Vill du inte göra en stadsresa så kan du välja att skriva boken om dig själv "Das bin ich". Arbetet sker enskilt och ska mynna ut i en muntlig och skriftlig presentation.

Innehåll

När?

v.14-20

Syfte - förmågor från kursplanen:

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

* Genom att presentera en tysk stad/dig själv visar du att att du kan uttrycka dig tydligt med ord, fraser och meningar samt anpassa ditt språk till syfte och mottagare.

* Genom att skriva om Tyskland och den plats du fördjupar dig i/dig själv visar du att du kan formulera dig tydligt och sammanhängande.

* Genom att delta i samtal och diskussioner där du berättar vad du tänker, tycker samt känner till och vad du själv upplevt kring kulturella företeelser i olika sammanhang och i de länder där  tyskan talas, visar du att du kan jämföra företeelser i de tysktalande länderna med hur vi lever i Sverige.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

* Din förmåga att uttrycka dig enkelt, tydligt och sammanhängande samt anpassat till syftet i en muntlig presentation.

* Din förmåga att skriva och bearbeta en enkel, tydlig och sammanhängande text

* Din förmåga att kommentera och diskutera kring livet i Tyskland och hur det skiljer sig från ditt liv.

 

Tips på vad du kan ta med  i din stadsresa:

* Olika transportsätt

* Sevärdheter

* Beskriv staden

* Vem reser du med?

* Vad packar du ner i din resväska?

* Hur länge var du borta?

* Vilka träffade du?

* Vad åt du för mat? Något typiskt tyskt?

* Var bodde du?

* Vad tyckte du om din resa och staden?

* Bilder för att förtydliga din text.

 

Tips på vad du kan ta med  i "Boken om mig":

* Beskriv dig själv som barn.

* Berätta om något barnminne.

* Berätta om dig idag.

* Beskriv din familj.

* Vad gör du på fritiden?

* Vem är din förebild?

* Vad gör du om 10 år?

* Berätta om/beskriv en speciell plats som du tycker om.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    M2
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
    M2

Matriser

M2
Muntlig förmåga - Eine Städtereise + Das bin ich

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
innehåll
Du berättar ett fåtal saker om den plats du har fördjupat dig i . Du ger inga detaljer eller beskrivningar. Du ger inga personliga åsikter.
Du nämner flera saker om platsen du har fördjupat dig i. Vissa nämner du bara, medan andra beskriver du mer utförligt. Du ger både din personliga åsikt och fakta/ info som du samlat.
Du berättar mycket om många saker kring platsen du har fördjupat dig i. Du ger tydliga förklaringar om fakta och info som du hittat. Du delar med dig dina känslor och åsikter till ämnen. Du försöker göra berättelsen mer rolig och intressant.
Ordförråd
Hur är elevens ordförråd? Kan eleven tillräckligt många ord och fraser till ämnet?
Du berättar med få ord, ofta upprepar du dig och säger likadant om allt du nämner (t.ex Det är fint. Det är intressant).
Du försöker variera dina meningar med att inte börja alltid med t.ex I Lübeck... Du använder olika ord och uttryck.
Du behärskar stort ordförråd och visar det genom att tala varierat, med många passande uttryck och en del synonymer.
Form - tydlighet
Hur är presentationen utformad? Hur fungerar grammatiken?
Du talar mest med enstaka ord eller med korta meningar som du börjar på samma sätt.
Du talar mest med korta meningar. En del meningar blir mindre tydliga på grund av grammatiska misstag. Du försöker dig även på lite längre meningar.
Du talar mest med långa meningar, du väljer korrekt ordföljd och grammatik. Du börjar inte meningar på likadant sätt.
Uttal
Hur låter eleven när den talar? Låter det tyskt?
Du uttalar enkla ord korrekt.
Det är bara några svåra ord som du har svårt att uttala. Resten är tydligt och klart. Vissa delar låter riktigt tyskt.
Du uttalar korrekt det mesta i din berättelse. Du låter nästan som en tysk.

M2
Skriftlig förmåga - Eine Städtereise in Deutschland + Das bin ich

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ förmåga
- innehåll
Din text har ett innehåll som är enkelt. Det är kan ibland vara svårt att förstå din text.
Du formulerar dig enkelt och begripligt och din text har ett innehåll som är ganska kortfattat, men det är ändå intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Du formulerar dig relativt varierat och din text har ett intressant innehåll. Du beskriver, ger exempel eller förklarar.
Du formulerar dig varierat och tydligt och din text är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Kommunikativ förmåga
- meningsbyggnad och variation
Du gör enkla meningar som ofta börjar på samma sätt.
Du försöker att variera ditt språk och börjar ibland meningar på olika sätt. Du försöker också att skriva lite längre meningar och sätta ihop de med konjunktioner.
Du har ett visst flyt i ditt skrivande och du varierar ditt språk genom att börja meningar på olika sätt. Du skriver lite längre meningar med bisatser men ibland blir de inte korrekta.
Ditt språk har ett fint flyt och du har en avancerad och varierad meningsbyggnad och använder huvudsatser, bisatser och kommatering utan svårighet.
Struktur
Texten är skriven i punktform.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Du har en röd tråd genom din text.
Ord och uttryck
- ordförråd
Du använder svenska ord när du inte känner till det tyska.
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Du använder ett varierat ordförråd som till viss del är anpassat till uppgiften, men mestadels vanliga frekventa ord.
Du har tagit reda på de korrekta uttrycken på tyska och använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Stavning och form (grammatik)
Stavningen i texten gör att det kan bli svårt för läsaren att förstå vad du menar.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. En del grammatiska formfel finns.
Texten innehåller få stavfel och få formfel. Dessa stör inte förståelsen.
Texten har endast enstaka form- och stavfel som stör förståelsen.
Förmåga att bearbeta din text
Med lite stöd gör du enstaka förbättringar av texten.
Du använder responsen och försöker att göra enkla förbättringar av texten.
Du nvänder responsen för att göra flera förbättringar av texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: