Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2019-04-02 13:31 i Bårslövs skola Helsingborg
Grundskola 6 Geografi
Du kommer att få lära dig om jordens befolkning natur resurser yttre och inre krafter

Innehåll

 

Dessa kunskapsområden kommer vi att läsa om

Livsmiljöer och jordens befolkning

-         - Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och     erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
-         - Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
-        - Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Förtydligande:

-        Jordens inre och yttre krafter.

-     Jordens befolkning

-        Jordens naturresurser, inklusive berg/malm och både förnybara och icke förnybara energiresurser.
 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
-        -  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
-        -  Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Förtydligande:
-         - Hållbar utveckling i relation till ojämlika levnadsvillkor i världen – globalt perspektiv – naturresurser/befolkning.


 Arbetssätt:

Du kommer att tillhöra en grupp för att hjälpas åt med olika delar.

 1. Ni läser tillsammans i grupp några sidor och ni bestämmer tillsammans vad som är viktigt och ska antecknas i ett dokument som alla får tillgång till.

 2. När ni har läst klart så får ni en stencil som handlar om det ni precis har läst om. Man får lov att använda sina anteckningar men inte boken. Det går ut på att man ska under arbetets gång förbättra sin förmåga att kunna ta fram det viktigaste, att bli säkrare på en strategi hur man läser på och skaffar sig kunskaper genom text, samt att öka sin koncentration och testa hur mycket man kommer ihåg.

 3. Till sist jämför man stencilerna med varandra. Man går genom frågorna och egna svar för att lära av varandra och bli bättre på att vara tydlig och konkret i sina svar.

 

Bedömning

Du kommer att få skriva ett prov som kommer både att innehålla svarsalternativ och där du får beskriva i meningar.

Frågor på provet kommer att handla om:

Varför är det så stora skillnader mellan olika platser på jorden? 

Vilka är jordens yttre och inre krafter?

Vilka är jordens resurser?

Hur får vi naturresurserna att räcka till alla? 

På vilket sätt kan jordytan förändras?

Hur ser vår framtid ut?

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge

Matriser

Ge
GEOGRAFI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: