Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ojämlika levnadsvillkor

Skapad 2019-04-02 14:19 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om hur jordens resurser är fördelade. Du kommer också att ta del av människors/organisationers arbete för att skapa en mer jämlik värld.

Innehåll

 

Mål för elev

 

Du ska kunna värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån hållbar utveckling.

Du ska känna till hur jordens resurser är fördelade och hur levnadsvillkoren ser ut runt om i världen.

 Du ska få kunskaper om hur vi kan påverka framtiden.

 

Innehåll

Vi lär oss om:

  • Jordens naturresurser till exempel vatten, odlingsmark, fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. 
  • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra levnadsvillkor.

 

Genomförande

 

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig om hur jordens resurser är fördelade. Du kommer också att ta del av människors/organisationers arbete för att skapa en mer jämlik värld. Vi kommer ha många diskussioner i par men även i grupp. Du kommer få söka information om global utveckling i andra länder, via varldskoll.se , till exempel angående livslängd, vattentillgång, toalett tillgång, koldioxidutsläpp och skolgång för att sedan jämföra dessa med Sverige. Detta redovisar du sedan i helklass.
Vi ser på korta videoklipp och därefter diskuterar ni orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor. i världen. Du får sedan delge klassen hur vi i vardagen kan påverka miljön och bidra till hållbar utveckling. Arbetsområdet avslutas med ett grupparbete där du får rita en bild utifrån de mål som FN har satt upp för att göra världen mer rättvis. Du får föreställa dig att det är år 2030 och att de globala målen är nådda. Du kommer bli tilldelad ett av målen som du då sen ska illustrera. 

 

 Redovisning

 Din illustration utifrån de mål FN satt upp

 Diskussionerna

 Redovisningen där du jämför olika länder med Sverige

 

Elevinflytande

 Utvärdering innan och efter arbetet

 Läxhjälpstavla - elevernas tankar och frågor kommer upp här

 

 

 

Matriser

Ge
Bedömningen gäller ojämlika levnadsvillkor

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Hållbar utveckling
Val och prioriteringar
  • Ge  E 6
  • Ge  C 6
  • Ge  A 6
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor
Orsaker och konsekvenser
  • Ge  E 6
  • Ge  C 6
  • Ge  A 6
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Ämne
Förmågan att
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: