👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2019-04-02 14:40 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med forntiden där vi kommer att jämföra då och nu.

Innehåll

Visa lärande

Visa lärande genom att:

- delta aktivt i diskussioner och samtal om forntiden.

- i text och bild visa förståelse för de olika tidsåldrarna;

stenålder, bronsålder och järnålder.

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- använda ämnesspecifika ord.
- beskriva hur det var att leva på forntiden.
- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid.
- beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
- använda tidslinjer och olika tidsbegrepp.

- förstärka ditt budskap med bilder. 

 

 

Områdesbeskrivning

I undervisningen kommer du att:

-läsa faktatexter och skönlitterära texter.
-se filmer.
-iaktta spår av forntiden i naturen.
-besöka Ekehagens forntidsby.
-arbeta med tidslinjer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3