Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book - read and discuss

Skapad 2019-04-02 20:16 i Svanberga skola Norrtälje
Engelska bokdiskussion
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi läser böcker och diskuterar i smågrupper

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.11-23

Förmågor

 • Läsa och förstå text
 • Samtala

Övergripande mål och riktlinjer

 • Planera och ta ansvar för sitt arbete
 • Läsa skönlitteratur, ta del av den engelsktalande världens kultur

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Läsa och förstå en bok
 • Utveckla ordförrådet
 • Delta aktivt i samtal kring boken

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • Du visar din förståelse genom att förbereda frågor och delta i samtal kring boken.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Du följer planeringen som gäller för din bok, och som du har fått på papper tillsammans med boken.

Uppgifter

 • My book

Matriser

En
Book discussion

Bedömningsunderlag saknas
Du når ännu inte målen
Uttrycka sig
Formulera sig och kommunicera på engelska
Du uttrycker dig enkelt och begripligt när du samtalar kring och visar din förståelse av boken.
Du uttrycker dig tydligt och med visst flyt när du samtalar kring och visar din förståelse av boken.
Du uttrycker dig tydligt och med flyt när du samtalar kring och visar din förståelse av boken.
Strategier
Deltagande och förmåga att samtala
Du deltar i diskussionerna och använder i huvudsak fungerande strategier för att försöka förbättra interaktionen när du diskuterar.
Du deltar relativt engagerat i diskussionerna och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen när du diskuterar.
Du deltar engagerat i diskussionerna och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Läsa engelska år 7

Bedömningsunderlag saknas
Når ej målen
Läsa
Vi visar att du när du läser förstår...
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra
Du visar din förståelse genom att...
översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: