Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porträtt i blyerts - Åk7 - Vårbyskolan

Skapad 2019-04-02 23:03 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 Bild
Vi arbetar med att teckna porträtt i blyerts.

Innehåll

Konkretiserande mål

 • Du ska teckna ett porträtt i blyerts, antingen utifrån en bild eller genom att titta i spegeln.
 • Det viktigaste är inte att det liknar bilden du tecknar av, utan att du visar att du kan använda blyerts genom skuggor etc., att ditt porträtt har rätt proportioner och att det liknar en verklig människa (inte tecknad)

 

Arbetsformer

 • Läraren går igenom vad man ska tänka på när man tecknar porträtt, samt olika sorters blyertspennor.
 • Genomgången, samt tips kommer att finnas på classroom.
 • Du ska sedan teckna ditt porträtt.

 

Examination (vad och hur)

 •  Du bedöms efter hur du har arbetat praktiskt under uppgiften (arbetsprocess)
 • Du bedöms utifrån ditt färdiga porträtt (bildframställning och uttryck)
 • Du bedöms efter hur väl  du har klarat av att använda blyertspennor och hur väl du använder skuggor (teknik) 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Porträtt i blyerts - Åk7

F
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Arbetsprocessen
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Kommentarer

F
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: