Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7. Vad är religion?

Skapad 2019-04-03 08:03 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Varför ska vi läsa detta? Vi lever i ett samhälle med människor som kommer från hela världen med olika kulturer och religioner. För att vi ska kunna leva fredligt och förstå varandra är det viktigt att ha kunskap om andra människors tro och levnadssätt.

Innehåll

Kunskapsmål för arbetsområdet - Du ska:

ü  Förstå vad som menas med religion och varför människan tror på något och varför vissa inte gör det.

ü  Förstå varför det är viktigt att studera religion.

ü  Kunna ge exempel på några olika sorters religioner och livsåskådningar.

ü  Känna till och förklara begrepp som kan kopplas till ämnet 

 

 

Undervisning och arbetssätt:

Innefattar sidorna i det kopierade häftet Religion åk 7.

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang:

 

ü  Religion – Tro, Dyrkan och livsmönster

ü  Myter

ü  Samfund

ü  Rit

ü  Högtid

ü  Tradition

ü  Monoteism

ü  Polyteism

ü  Animism

ü  Panteism

ü  Ateism

ü  Teodicé-problemet

ü  Agnostiker

ü  Sekularisering

ü  Religionsfrihet 

Matriser

Religion åk 7. Vad är religion?

E
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
C
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
A
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden, beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: