Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 5 - My secret land

Skapad 2019-04-03 08:53 i Hjulsta grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Ett projektarbete med ur.se radioserie "My secret land".
Grundskola 5 Engelska
I radioserien "My secret land" ska du få möta barn från olika delar av världen där engelska språket används. Vi kommer att få lyssna till när de talar om hur deras liv ser ut, deras intressen och fakta om deras länder. Följ med på en spännande resa!

Innehåll

Det här ska vi göra

 • Träna hörförståelse genom att lyssna på avsnitten från "My secret land"
 • Svara på frågor skriftligt om innehållet i avsnitten
 • Diskutera muntlig om innehållet i avsnitten
 • Läsa faktatexter om de olika länderna
 • Träna på och lära oss nya ord från avsnitten och texterna
 • Göra jämförelser mellan de olika länderna och Sverige om t.ex. traditioner, mat, geografi och hur livet ser ut där.
 • Träna på sambandsord, jämförelseord och frågeord
 • Lära oss hur man skriver en faktatext om ett land
 • Skriva en egen faktatext om ett engelsktalande land
 • Göra ett eget "My secret land" avsnitt

 

Det här ska vi bedöma

 • Hur du svarar på frågor om innehållet i avsnitten och texterna, både muntligt i samtal och skriftligt i dina arbetsblad.
 • Din faktatext
 • Hur du gör jämförelser mellan de länder vi arbetar med och Sverige.
 • Din ljudinspelning om ett engelsktalande land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 5 - My secret land

Rubrik 1

Bedömningsmatris - My secret land
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna och förstå
Lyssna på avsnitten ur radioserien "My secret land" Diagnoserna i hörförståelse: "Dialogues" "News magazine"
 • En  E 6
Jag kan förstå en del av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag kan förstå helheten och uppfatta de flesta detaljer i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo.
Läsa och förstå
Faktatexter om engelsktalande länder. Diagnosen i läsförståelse: "Fun things to do"
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag kan förstå en del av innehållet i de faktatexter som vi läser om engelsktalande länder. Det finns ganska många svåra ord som jag inte kan.
Jag kan förstå det mesta av innehållet i de faktatexter som vi läser om engelsktalande länder. Det finns en del svåra ord som jag inte kan.
Jag kan förstå helheten av innehållet i de faktatexter som vi läser om engelsktalande länder. Det finns bara några få svåra ord som jag inte kan.
Kommentera avsnitt och texter
Arbetsblad Svara på frågor efter avsnitten Svara på frågor efter att vi har läst texter
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag förstår en del av de frågor som ställs på avsnitten och faktatexterna och kan svara på dessa med en hel mening. I mina svar svarar jag bara på frågan och ger inte några exempel eller detaljerade förklaringar.
Jag förstår flera av de frågor som ställs på avsnitten och faktatexterna och kan svara på dessa med en hel mening. I mina svar skriver jag utvecklat och kan ibland ge exempel och ibland förklara innehållet med detaljer.
Jag förstår nästan alla frågor som ställs på avsnitten och faktatexterna och kan svara på dessa med en hel mening. I mina svar skriver jag välutvecklat och kan ge många exempel och förklara innehållet med detaljer.
Skriva
Arbetsblad Svara på frågor efter avsnitten Svara på frågor efter att vi har läst texter Skriva egna faktatexter
 • En  E 6
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i mina texter.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i mina texter. Jag använder stor bokstav och punkt på rätt sätt och använder mig av sambandsord på några ställen för att få ett flyt i texten.
Jag kan formulera mig mer utvecklat, tydligt och relativt sammanhängande i mina texter. Jag använder stor bokstav och punkt på rätt sätt och använder mig av sambandsord på några ställen för att få ett flyt i texten. Jag använder mig av flera nya ord som vi har arbetat med och beskriver med detaljer.
Välja och använda material från internet
Söka information på internet Kunna använda informationen i en egen text och en egen ljudinspelning.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag vet hur jag ska hitta information och fakta på internet om mitt land, men behöver lite hjälp för att hitta. Jag kan använda lite av den fakta jag hittar i min egen text och skriver då med egna ord.
Jag vet hur jag ska hitta information och fakta på internet om mitt land själv. Jag kan använda några delar av den fakta jag hittar i min egen text och skriver då med egna ord.
Jag vet hur jag ska hitta information och fakta på internet om mitt land själv och hittar fakta på flera olika sidor. Jag kan använda stora delar av den fakta jag hittar i min egen text och skriver då med egna ord.
Jämförelser
Kommentera hur livet ser ut i andra engelskspråkiga länder och göra jämförelser med Sverige.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag kan ge några exempel på hur det är i andra engelskspråkiga länder och göra några enkla jämförelser med Sverige utifrån egna erfarenheter.
Jag kan ge flera exempel på hur det är i andra engelskspråkiga länder och göra några enkla jämförelser med Sverige utifrån egna erfarenheter. I min jämförelse använder jag de ord som vi har tränat på.
Jag kan ge flera exempel på hur det är i andra engelskspråkiga länder och göra några enkla jämförelser med Sverige utifrån egna erfarenheter. I min jämförelse använder jag de ord som vi har tränat på.

En
Engelska diagnoser - årskurs 5

Ej godtagbara
Godtagbara
Mer än godtagbara
Mer än godtagbara
Hörförståelse - Dialogues
Eleven lyssnar på dialoger där personer pratar med varandra. De ska tala om på vilken plats de är, vad de pratar om eller vad de gör. Eleverna svarar på frågor med på förhand givna svarsalternativ. Uppgiften är anpassad för en årskurs 4 nivå. Totalt antal rätt: 15
Eleven behöver stöd för att kunna förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 0-9 poäng
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 10-12 poäng
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 13-14 poäng
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 15 poäng
Hörförståelse - News Magazine
Eleven lyssnar på ett radioprogram med olika sändningar och svarar dels på frågor med på förhand givna svarsalternativ och dels på frågor där de ska skriva ett ord. Totalt antal rätt: 20
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven behöver stöd för att kunna förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 0-12 poäng
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 13-16 poäng
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 17-18 poäng
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. 19-20 poäng
Läsförståelse - Fun things to do
Eleverna läser tre olika texter om barn och deras fritidsintressen och svarar sedan på frågor med antingen svarsalternativ eller där de ska skriva egna kortare svar. Totalt antalt poäng: 18 poäng
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Eleven behöver stöd för att förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 0-9 poäng
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 10-13 poäng
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 14-16 poäng
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 17-18 poäng
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: