Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg

Skapad 2019-04-03 12:59 i Svartnäsgården Borlänge
Förskola
Syftet med vårt Grön flagg-tema är att göra barnen medvetna om miljö, djur och natur, och vikten av att värna om dessa. Vi vill göra barnen medvetna om vikten av att röra på sig, och ge dem inspiration till en framtida hälsosam livsstil.

Innehåll

 

Nuläge:

Våra barn visar ett stort intresse för återvinning, återbruk, natur och miljö.

Tillsammans med barnen utforskar vi, och lär oss hur vi kan ta hand om vår miljö, och hur vi kan bidra till ett miljömedvetet samhälle.

 

Syfte:

Vi vill göra barnen medvetna om miljö, djur och natur, och vikten av att värna om dessa.

Vi vill att de utvecklar en förståelse för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, och att de i och med detta utvecklar en förståelse om vikten av att ta ansvar för sina egna handlingar.

 

Vi vill gör barnen medvetna om vikten av att röra på sig, och ge dem inspiration till en framtida hälsosam livsstil.

 

Genomförande/förutsättningar:

Vi låter barnens intresse leda oss vidare i vårt tema. Vi är lyhörda och lyssnar in barnens tankar och idéer. Så här ser det ut just nu:

 

 • Vi tittar på olika klipp, filmer och bilder om återvinning/återbruk. Diskuterar sedan kring detta med barnen.

 

Några exempel är:

 

Havet – vad händer om vi slänger skräp som hamnar i våra vatten?

 

Pant – hur går det till när man pantar? Hur blir det nya flaskor/burkar?

 

Bildemonteringen – hur sopsorterar man en bil? Vad kan man återanvända?

 

 

 • Vi gör experiment tillsammans med barnen.

 

Vi spikar fast olika sorts skräp på en planka. Bland annat bananskal, en plastpåse, ett plåtlock, en äppelskrutt, ett löv, en chipspåse och ett tuggat tuggummi. Plankan lägger vi sedan ut i en rabatt på vår gård.

 

Vi för en dialog med barnen. Vad händer med de olika sakerna, vad försvinner och vad blir kvar? Vi tittar till plankan med jämna mellanrum.

 

 

 • Vi skapar av skräp. Barnens fantasi och kreativitet får styra.

   

   

 • Vi har gjort iordning en sopsortering på avdelningen där vi sorterar glas, plast, kartong, papper och plåt. Går sedan till sopstationen med detta.

   

 • Vi går promenader och upptäcker naturen i de olika årstiderna, vi plockar skräp som vi ser efter vägen och sorterar sedan detta på förskolan.

   

 • Vi skapar en skog tillsammans med barnen, i vår lekhall. Barnens tankar kring hur de vill ha sin skog styr arbetet. Våra svenska djur flyttar in där, och vi samtalar kring dessa.

   

 • Vi har någon form av rörelse tillsammans minst en gång i veckan, t ex Mini-Röris, dans, promenader, hinderbanor samt lek ute på vår gård.

   

 • Vi har introducerat vårt digitala verktyg Blueboten för barnen, det ger dem en inblick i programmering. Vi använder Blueboten i olika sammanhang.

   

 • Till våren väcker vi liv i vårt kretsloppshus. Hönsen kommer tillbaka, och vi startar upp med våra odlingar.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: