Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Maskinsömnad

Skapad 2019-04-03 15:49 i Malmaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Denna termin kommer du att repetera dina kunskaper om hur du syr på symaskin, hur symaskinen ska användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Därefter designar du en kasse, den kan t ex ha en applikation eller ficka. Du syr en personlig kasse som är hållbar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du med handledning ska kunna:

 • ansvarsfullt använda och hantera symaskinen på ett säkert och fungerande sätt
 • känna till olika symaskinsdelar och dess funktioner
 • lära dig olika slöjdbegrepp som hör ihop med symaskinsömnad som tex sömsmån, tvärnåla
 • följa enkla instruktioner och arbetsbeskrivningar (skriftligt och muntligt)
 • använda och hantera de vanligaste redskapen och materialen (saxar, strykjärn, tyger osv)
 • ta ansvar, dokumentera och värdera ditt arbete
 • följa regler, rutiner och bidra till arbetsro

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • planera, genomföra och slutföra ditt arbete
 • hantera maskiner, redskap och tekniker
 • följa instruktioner och arbetsbeskrivningar (muntliga, skriftliga)
 • hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ
 • värdera och dokumentera arbetssätt och resultat

Undervisning och arbetsformer

Vi repeterar hur symaskinen ska hanteras, vilka funktioner olika symaskinsdelar har och hur man ställer in och syr olika sömmar. Du planerar hur din kasse ska se ut, du gör en skiss som visar hur du vill ha den. Genomgång av hur man syr fast ev. applikationer och fickor. Du är noga med att kassen sys på ett sätt så att den håller. 

Du kommer att träna dig på att:

 • trä i tråd, spolning och sömnad
 • sy raksöm, sicksack, fästa tråden
 • se skillnad på rätsida och avigsida
 • använda knappnålar 
 • mäta och klippa
 • följa enklare instruktioner, muntliga och skriftliga
 • träna på att hantera strykjärnet och andra redskap som behövs vid symaskinsömnad

Du ska försöka arbeta så självständigt som möjligt och ta ett eget ansvar över ditt arbete och slöjdsalens saker.
Du ska följa regler och rutiner som bidrar till arbetsro och säkerhet i slöjdsalen.

Uppgifter

 • Sy på symaskin, repetion. Sy en kasse.

 • Sy på symaskin, repetion. Sy en kasse.

 • Maskinsömnad, kasse

 • Maskinsömnad, kasse

 • Sy på symaskin, repetion. Sy en miljökasse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: