Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2019-04-03 20:22 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Fysik Teknik
Utan magnetism och elektricitet skulle ditt liv se helt annorlunda ut. Att du använder el, tänker du nog på ofta, men hur viktig är magnetismen? Gäller det mer än att kunna sätta fast teckningar på kylskåpet? Och varför dras bara vissa ämnen till magneter? Vilka är de? Och vad är magnetism... egentligen?

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2018/19 Årskurs 5 

Arbetsområde : Magnetism och elektricitet

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

 

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav

* Känna till permanentmagnetens egenskaper, funktion och begrepp
* Känna till hur en kompass fungerar och varför
* Känna till några magnetiska ämnen
* Känna till hur en glödlampa fungerar
* Känna till hur ett batteri fungerar
* Känna till hur en elektromagnet fungerar
* Förstå hur enkla elektriska kretsar är uppbyggda och deras funktion
* Känna till statisk elektricitet och kunna förklara fenomenet
* Känna till atomens uppbyggnad 

Bedömning

* Aktivt deltagande under lektioner
* Dokumentation av experiment
* Förhör med hjälp av cromebook

Arbetssätt

* Lektioner om elektricitet och magnetism 
* Filmvisning som behandlar aktuella arbetsområden
* Experiment 
* Dokumentation av experiment

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
El, magnetism och atomer

Magnetism

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Egenskaper, funktion och begrepp
Du visar grundläggande kunskaper
Du visar goda kunskaper
Kompassen
Du visar grundläggande kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper och kan på ett utvecklat sätt förklara den

Elektricitet

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper
Du visar goda kunskaper
Elektriska kretsar
Du visar grundläggande kunskaper om olika typer av elektriska kretsar.
Du visar goda kunskaper om olika typer av elektriska kretsar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: