Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kundrelationer och när kunden inte är nöjd

Skapad 2019-04-04 09:57 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Service och bemötande
Kroppsspråk är en av de viktigaste sakerna för att vara trovärdig. Vi kommer lära oss hur m,an skall använda sitt kroppsspråk och vad är ett bra kroppsspråk. Hantering av klagomål är en viktig sak för att förstå vikten av . Hur löser vi det och hur får vi gästen att komma tillbaka

Uppgifter

 • Läxa i när kunden inte är nöjd

 • Kulturella skillnader

 • Instuderingsfrågor

 • Minspel och kroppsspråk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om olika servicesituationer.
  Sev
 • Förmåga att bemöta kunder eller gäster i olika servicesituationer samt värdera sitt bemötande.
  Sev
 • Förmåga att hantera positiva och negativa reaktioner i kontakter med kunder eller gäster.
  Sev
 • Centralt innehåll
 • Kulturella skillnader i kommunikationsmönster.
  Sev  -
 • Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet.
  Sev  -
 • Kunders eller gästers olika behov samt hur man kan anpassa produkter och tjänster till individuella önskemål.
  Sev  -
 • Bemötande av kunder eller gäster i servicesituationer samt hantering av klagomål och reklamationer.
  Sev  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
  Sev  A
 • Eleven beskriver utförligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
  Sev  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika servicesituationer, vilka komplikationer som kan uppstå och hur de kan hanteras.
  Sev  E
 • Eleven bemöter med säkerhet kunder eller gäster i flera olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett gott resultat. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen samt ger förslag på hur bemötandet kan förbättras.
  Sev  A
 • Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några olika servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat. Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
  Sev  C
 • Eleven bemöter med viss säkerhet kunder eller gäster i några servicesituationer utifrån deras förväntningar. Detta gör eleven med i stort sett korrekt attityd. Dessutom hanterar eleven reaktioner från kunder eller gäster med ett tillfredsställande resultat. Eleven värderar med enkla omdömen sitt bemötande av kunden eller gästen.
  Sev  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: