Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berätta och påverka med bilder

Skapad 2019-04-04 10:21 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F Svenska
Olika slags bilder kommer att vara en grund för samtal där ni får öva och visa er förmåga att leda samt delta i samtal.

Innehåll

Ni kommer både att delta i samtal tillsammans med andra i en liten grupp. Ni kommer också att turas om att vara samtalsledare för gruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Berätta och påverka med bilder

Delta i samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta
Ställer frågor och uttrycker åsikter utifrån egna erfarenheter som ibland för diskussionen framåt. Upprepar ibland vad någon annan har sagt. T.ex. ”Hur menar du? Varför tycker du så? Jag tycker att författaren skulle ha skrivit på ….sätt. ” Framför ibland det man vill säga utan att avbryta någon annan.
Ställer frågor och uttrycker åsikter som oftast för diskussionen framåt genom att ge ett nytt exempel eller se på något från ett annat perspektiv. T.ex. ”Författaren kanske skrev såhär för att… Hur tänkte pappan i texten när detta hände?” Framför oftast det man vill säga utan att avbryta någon annan
Ställer frågor och uttrycker åsikter som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar dem genom att t.ex. dra paralleller och se på saker utifrån flera perspektiv. T.ex. ”när du sa sådär kom jag på en gång då jag” eller ”jag förstår hur du menar men jag tycker”. Framför det man vill säga utan att avbryta någon annan.
Röst
Talar ofta i ett hörbart tonläge och använder ord i rätt följd så att kompisarna förstår.
Talar nästan alltid i ett hörbart tonläge och använder ord i rätt följd så att kompisarna förstår. Använder ibland kroppsspråk för att betona vad man menar.
Talar alltid i ett hörbart tonläge och använder ord i rätt följd så att kompisarna förstår. Använder ofta kroppsspråk för att betona vad man menar.
Lyssna
Har ögonkontakt, hummar, nickar eller säger några instämmande ord. T.ex. ”jag håller med”.
Hummar, nickar samt ibland återkopplar till vad en person tidigare har sagt. T.ex. ”När du tidigare sa såhär…menade du då? Som ….nämnde… Detta har att göra med det som vi talade om tidigare…
Hummar, nickar samt ofta återkopplar till vad en person tidigare har sagt. T.ex. ”När du tidigare sa såhär…menade du då? Som ….nämnde… Detta har att göra med det som vi talade om tidigare… ”
Språk
Förutsätter att alla förstår de ord som används. Upprepar ofta samma ord och formuleringar.
Använder sig ofta av synonymer och förklarar ord som är svåra att förstå om någon frågar.
Använder sig av synonymer och förklarar ord som är svåra utan att någon frågar.
Åsikt
Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument. Minst ett led och ett perspektiv. ”Jag tycker…eftersom…”
Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. Minst två led och två perspektiv. ”Jag tycker att….eftersom….vilket leder till. Ur ett ***-perspektiv tycker jag att...eftersom…vilket leder till att.”
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument. Fler än två led och fler än två perspektiv samt drar en parallell till andra liknande händelser eller saker. ”Jag tycker att….eftersom….vilket leder till. Det i sin tur gör att… Jag känner igen detta från… Ur ett ***-perspektiv tycker jag att….eftersom….vilket leder till. Det i sin tur gör att… Jag känner igen detta från… Ur ett ***-perspektiv tycker jag att….eftersom….vilket leder till. Det i sin tur gör att… Jag känner igen detta från…”

Leda samtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument. Fler än två led och fler än två perspektiv samt drar en parallell till andra liknande händelser eller saker. ”Jag tycker att….eftersom….vilket leder till. Det i sin tur gör att… Jag känner igen detta från… Ur ett ***-perspektiv tycker jag att….eftersom….vilket leder till. Det i sin tur gör att… Jag känner igen detta från… Ur ett ***-perspektiv tycker jag att….eftersom….vilket leder till. Det i sin tur gör att… Jag känner igen detta från…”
Fördela ordet
Du fördelar ordet vid behov. Driver samtalet framåt på olika sätt.
Styra samtalet
Du styr samtalet rätt om det är på väg åt fel håll.
Tid
Du avslutar inom tiden.
Sammanfattning
Du upprepar diskussionsfrågan eller tackar för samtalet.
Du tar upp någon aspekt som lyfts.
Du tar upp det viktigaste som gruppen har kommit fram till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: