Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örngott, åk 9

Skapad 2019-04-04 10:44 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Du kommer att sy ett örngott som du själv designar utifrån 2 olika modeller.
Grundskola 9 Slöjd
Eleven får lära sig hur ett örngott är konstruerat. Processen innehåller flera moment som leder fram till den färdiga produkten. Eleven repeterar även sina kunskaper i att använda symaskinen. Läraren inleder med en genomgång och visar exempel på färdig produkt och skiss/beskrivning. Eleven syr sedan örngottet med hjälp av detta material och tränar på att arbeta självständigt. Eleverna uppmuntras att hjälpa varandra men även läraren finns tillgänglig då det behövs. < väljer själv tyg och utsmyckning; tex broderier, applikationer, mönstersömmar, färgtryck mm, för att göra ett personligt utformat örngott.

Innehåll

Syfte

 

Genomförande:

Eleven kommer att jobba individuellt men hjälpa varandra under arbetets gång.
Vi har korta, praktiska genomgångar för att leda arbetet framåt.

Centralt innehåll

 

Bedömning

Lärare kommer att följa och observera hur du löser de olika delmomenten i processen som leder fram till färdig produkt.

Vi kommer även att diskutera kring det du har utvecklat och det du kan utveckla vidare.

Eleven ska dokumentera processen i sin loggbok och därigenom själv skapa sin arbetsbeskrivning i efterhand. 

Detta sker kontinuerligt i slutet av varje lektion

Läraren kommer att ta del av din arbetsbeskrivning/utvärdering och bedöma det inför betygsättning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk7-9

på väg mot
F
Grundläggande förmåga
E
Har god förmåga
C
Har mycket god förmåga
A
Använda redskap och maskiner
På väg mot >
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
På väg mot >
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ.
Utveckla idéer
På väg mot >
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocess
På väg mot >
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
På väg mot >
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp.

Ny rubrik

på väg mot
F
Grundläggande förmåga
E
Har god förmåga
C
Har mycket god förmåga
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: