Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och de Baltiska länderna, VT 19 åk 5

Skapad 2019-04-04 15:56 i Beckombergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vi kommer att lära oss olika geografiska begrepp, namn på platser (i Norden och Baltikum) och träna på att läsa av olika slags kartor. Vi kommer att lära oss om naturgeografi och kulturgeografi och studera hur det ser ut på vissa platser och varför det ser ut just så. Vi kommer att lära oss om de fem nordiska länderna och Baltikum. Vad är skillnaden mellan naturgeografi och kulturgeografi? Hur lika är vi våra grannländer och vad skiljer oss åt? Hur kan jag använda kartan för att ta reda på fakta om ett område?

Innehåll

Mål för eleverna

 • Att få grundläggande kunskaper om natur- & kulturlandskap
 • Kunna resonera kring enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Lära sig geografiska begrepp som hör till Norden och Baltikum
 • Lära sig om olika sorters kartor och kunna läsa av dem.
 • Att få grundläggande kunskaper om Nordens och de baltiska ländernas namngeografi och veta vart i världen de nordiska och baltiska  länderna ligger.

Du ska kunna förstå och använda dig av följande begrepp:  Natur- och kulturlandskap, Baltikum, Norden, naturresurser, glaciär, nordiska rådet, fjord, golfström, naturreservat, kust, Skandinaviska halvön, klimat, monarki  och republik

Du ska också känna till följande om respektive land: Huvudstad, valuta, stadsskick, invånare, export, import, naturresurser

Arbetssätt

Ta reda på fakta om de olika nordiska och baltiska länderna genom att:

 • Läsa olika typer av faktatexter, både enskilt och i grupp.
 • Titta på filmklipp om de aktuella länderna.
 • Träna på att använda en atlas samt att tolka den information du kan hämta i en atlas. 
 • Vi kommer träna på att samla information på olika sätt, i tabeller och tankekartor, och från olika källor. 

Bedömning

 • Läxförhör på kartkunskap
 • Genom exit-ticets
 • Du kommer att få skriva en text om natur- och kulturlandskap under en lektion.
 • Du kommer, i grupp, att få göra en modell över ett nordiskt eller baltiskt lands natur- och kulturlandskap.
 • Ditt deltagande på lektionerna

Källor
Läromedel:

Bengtsson, T., Hedin, A., (2015). Upptäck Europa geografi grundbok. Liber

Sli.se:

 • Vårt älskade Norden
 • Norden (22 min)
 • Finland - Fyra S och mycket mera (20 min)
 • Norge (22 min)
 • Danmark (22 min)
 • Upptäck Norden - Island (15 min)

Andra webbsidor:

 • ne.se
 • landguiden.se

Det kan tillkomma fler källor under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: