Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2019-04-05 10:37 i Båtsmansskolan Härryda
Vi ska jobba med Industrialiseringen, Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen.
Grundskola 7 – 9 Historia
Historiker brukar kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för "revolutionernas tidsålder". Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styrs men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor.

Vi ska jobba med Industrialiseringen, Amerikanska frihetskriget och Franska revolutionen. Om dessa tre revolutioner inte hade hänt hade världen antagligen sett annorlunda ut.

Innehåll

Metod

Vi kommer utgå från texterna i läroboken Utkik Historia 7-9. På lektionerna kommer vi jobba med texterna och de övningar som finns däri. Vi kommer också se på filmer med anknytning till det vi läser om. 

Bedömning

Dina kunskaper kommer bedömas utifrån nedanstående kunskapskrav. Du har möjlighet att visa dina kunskaper i diskussioner på lektioner samt genom ett prov.

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Tidsperioder
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar [...].
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar [...].
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar [...].
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: