Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lå 18/19 Läslyftet- Björnidet del 4

Skapad 2019-04-05 12:03 i Sandtorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Björnidet

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

4. Läsmiljö och läsande förebilder

Nuläge

Under tiden vi jobbat med läslyftet så har vi succesivt utvecklat och lyft fram olika läsmiljöer där barnen får möjlighet att läsa böcker i lugn och ro. Lugna rummet med biblioteksböcker, fåtöljen med bok/ band lyssna i hörlurar. Sängen som bjuder på en läshörna.

Utveckling pågår när barnen

1.  möter en tydlig läsmiljö som signalerar läsningens betydelse och där miljön inbjuder till att sätta sig ner både enskilt, eller med en kompis, samt möts av aktiva engagerade läsande förebilder. När vi ser att barnen väljer att läsa/ återberätta böcker för sig själv eller tillsammans med en kompis.

2.  får tillgång till böcker och andra aktiviteter som stimulerar barnens läs och skrivhandlingar. När barnen blir intresserade och börjar skriva bokstäver, egna ord som så småningom kan bli en egen berättelse.

Så ska vi arbeta för att nå dit

1.

 vi granskar miljön inne på avdelningen för att lyfta in böcker på fler ställen. I nalles café kan vi erbjuda kokböcker och skapa en menybok tillsammans med barnen. Vi  ser över hur vi kan göra det tilltalande att läsa böcker, att ha böcker lättöverskådligt för barnen, på tavellist där även rekvisita finns till aktuella böcker. Byta ut böcker. Böcker i lekhörnor, kokbok i Nalles cafe, matematikbok i matematikhörnan m.m.

Vi tar fram en läsfilt och korg med böcker som vi har utomhus. 

 

2.

Vi lånar böcker på biblioteket. Vi tömmer avdelningen på gamla böcker och byter till böcker från biblioteket. Vi har ett visst antal böcker framme så det blir mer lättöverskådligt för barnen. Vi byter ut böcker med jämna mellanrum. 

Så här ska vi följa upp

1. Vi observerar barngruppen och ser hur dom använder sig av böckerna. Vi vill ha en inbjudande läsmiljö.

2. Vi ser över innemiljön och byter ut böcker vid behov.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: