👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5a Kap 2

Skapad 2019-04-05 13:02 i Gylle skola Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med uppgifter från Eldorado. Genom att arbeta enskilt eller två och två kommer vi att lära oss mer om tiondelar, hundradelar, längdenheter, procent.

Innehåll

Bedömning:

Din förmåga i följande matematiska områden kommer att bedömas. Du visar din förmåga när vi diskuterar i grupp, när du räknar individuellt och när du beskriver hur du löser olika matteproblem.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara mellan v.43 och v.46, Vt 2020 

 

Begreppslista:

 • Tiondelar och längdenheter
  • blandad form, bråk, decimalform, utvecklad form, tal, position, hopp, talföljder, övergångar, mätning, uttryck, mätvärde, cm, mm, l, dl ,addition, subtraktion, strategier, huvudräkning, uppställning, multiplikation, division, kort division, talsortsräkning, räknesätt
 • Hundradelar och längdenheter
  • decimalsystemet, tiobasmaterial, bråkform, decimalform, heltal, position, betydelse, tallinje, decimaltal, räknemetod, överslagsräkning, samband, generalisering, tusendelar
 • Procent
  • Samband, bråkform, decimalform, procentform, helhet 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mall Trelleborgs grundskolor

Insats krävs
Godtagbara kunskap
Utvecklade kunskap
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har uppnått grundläggande kunskaper inom området positionssystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal och kan på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått utvecklande kunskaper inom området positionssystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal och kan på ett i relativt väl fungerande sätt med god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått väl utvecklade kunskaper inom området positionssystemet, tallinjer, jämföra och storleksordna tal och kan på ett i väl fungerande sätt med mycket god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.