Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och skapande Myran

Skapad 2019-04-05 13:08 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Barnen har blivit medvetna om sin kropp och kommer genom motorik och skapande få möjlighet att vidareutvecklas i den. Vi skapar möjlighet för barnen att genom lust utforska motorik och skapande i olika miljöer. Detta ger möjlighet till utveckling och att koordinationen förfinas.

Innehåll

Skapad den 2019-04-04 av Diana

 

Var är vi

Barngruppen har i nuläget skapat medvetenhet om sin kropp. Barnen är i början av att skapa erfarenhet om vad man kan göra med sin kropp där de tränar grov- och finmotorik. Barnen har visat stort intresse för skapande av egna böcker.

 

Vart ska vi

Vi vill att barnen ska kunna känna tillit till sin egen förmåga, utifrån varje individs förutsättningar. Barnen ska få uppleva att de behärskar sin kropp och visar intresse för att utmana sig själv i att prova på olika motoriska aktiviteter. Vi vill också att barnens barnens finmotorik och skapandeförmåga utvecklas under arbetsgången med boken om regnbågen genom att erbjuda barnen varierade uppgifter, material osv. 

Förmågor:

Självständighet: självbild - barnens förmåga att veta vem man är och vad man kan.

Motorik och skapande: koncentration - barnens förmåga att styra och hålla kvar uppmärksamhet. 

 

Hur gör vi

Motorik

• Yoga 

• Promenader

• Tabata

 

Skapande - Barnen ska skapa "Min bok om regnbågen" och på så sätt träna sin finmotorik.

Barnen ska använda sig av:

• Olika material

• Måla

. Pärla

• Limma

. Rita efter en modell

 

 

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i Unikum på gruppnivå samt minst ett individuellt lärloggsinlägg per barn kopplat till ett av läroplansmålen där barnet visar intresse för någon av aktiviteterna.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: