Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och samhällsfunktioner

Skapad 2019-04-05 17:30 i TA BORT FD Henåns skola SÄR Orust kommun
Yrken och samhälls service
Grundsärskola 5 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Naturorienterande ämnen Teknik
Det finns många yrken och service i samhället. För att du ska kunna åka till skolan kan buss eller taxichaufförer behövas och om du blir sjuk kan du behöva hjälp av en läkare. Det finns många andra yrken som också är viktiga för att vårt samhälle ska fungera. I detta tema kommer du att läsa om olika yrken, försöka komma på ditt eget drömyrke, besöka arbetsplatser, beskriva och skriva om ett yrke på olika sätt och redovisa för dina klasskamrater. Du kommer att diskutera olika yrken och berätta vad du tycker om dem.

Innehåll

 

 Så här kommer vi att jobba:

  • Göra en "start mindmap" vad kan vi nu....
  • Titta på film och bildspel om olika yrken och samhällsfunktioner
  • Beskriva och skriva om ett yrke med olika text (berättande, fakta, saga)
  • Samtala, reflektera, jämföra 
  • Göra studiebesök (förbereda, efterarbeta och redovisa)
  • Dokumentera, bildspel, skrift, kollage
  • Avslutande mindmap- jämföra med hur mindmapen har utökats och på så sätt se vår kunskapsutveckling, vad vi har lärt oss.

 

Det här kommer jag att titta på när jag bedömer din utveckling under temat:

  • Att du känner till olika yrken och försöker komma på ditt drömyrke
  • Att du provat att skriva texter om ett yrke i olika textformat.
  • Att du är delaktig i att berätta om och uttrycker förståelse kring samhällsfunktioner och deras nytta.
  • Att du känner igen några symboler för olika samhällsfunktioner.
  • Att du försöker återberätta, resonera och reflektera
  • Att du försöker svara på frågor muntligt och skriftligt
  • Att du vet vilket nummer man ringer vid nödsituation.

 Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar i olika miljöer, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt. 

 

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: