Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-04-06 13:58 i Kärlekens skola Halmstad
Bara en beskrivning av hur jag har arbetat med läroboken koll på NO 5.
Grundskola 5 – 6 Biologi
Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det på olika sätt. Du kommer att få kunskap om hur matspjälkningen går till, alltså förklara och förstå matens väg genom kroppen. Du ska kunna namnen på de organ som maten passerar.Du ska veta vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras. Du ska lära dig hur vi andas och vilka organ vi använder. Till vår hjälp kommer vi bl.a. ha: NO boken "Koll på NO 5"

Innehåll

Syfte


Syftet med undervisningen om kroppen är att eleverna skall förstå hur kroppen ser ut på insidan, vilka organ den består av och hur dessa fungerar. När eleverna har arbetat med kapitlet ska de kunna: 

 • berätta om matens väg genom kroppen.
 • veta varför och hur vi andas. 
 • veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.

Aktuella begrepp för arbetsområdet: matspjälkning, andning, fotosyntes, organ, protein, fett, kolhydrater, vitamin,

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Vi kommer att gemensamt bearbeta med texter i grundboken "Koll på NO" genom antingen högläsning eller tystläsning, möjlighet till ILT
 • Vi kommer att arbeta med aktivitetsboken, både enskilt, par och gemensamt
 • Vi kommer att se på faktafilmer om kroppen
 • Vi kommer arbeta med www.studi.se, filmer och frågor
 • Vi ska arbete med ett grupparbete kring "Hur olika djur andas?" och redovisa vad ni kommer fram till med stöd av powerpoint

 

Hur?

Du ska...

 • Läsa och aktivt följa med i texten
 • Självständigt kunna arbeta med arbetsbladen
 • Kunna diskutera innehållet utifrån NO-begreppen
 • Delta i ett grupparbete kring "Hur olika djur andas? --> samla fakta kring djuret, hur djuret andas och vilka andningsorgan djuret har

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:
- Läroboken ”Koll på NO” kap. 2 ”Kroppen”
- Faktafilmer om kroppen.

- www.studi.se med tillhörande filmer och frågor

- Arbeta med aktivitetsboken "Koll på NO"

Bedömning

 • Hur väl du deltar i diskussioner kring hur kroppen fungerar, hur utvecklande dina resonemang är och vilka begrepp du använder
 • Hur väl ni deltar i grupparbetet kring hur olika djur andas
 • Hur du tar ansvar under den muntliga redovisningen
 • Resultatet på det avslutande skriftliga provet

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: