Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik vt-19

Skapad 2019-04-07 09:28 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Källkritik och media
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Historia Bild
Vad är sant? Kan vi tro på allt vi ser på tv och på nätet? Vi ska tillsammans lära oss mer om medier och källkritik.

Innehåll

 Det här ska vi lära oss

 

-Hur media fungerar och hur vi ska kunna avgöra vad som är sant i information vi möter genom att ställa källkritiska frågor.

-Vad som är viktigt att tänka på när vi själva vill lägga ut något i sociala medier och vilka lagar och regler som råder.

-Begrepp kopplade till ämnesområdet, både kring teknisk digital användning och kring sökning och fenomen på internet.

 

De här förmågorna ska vi träna på

 

-Analysera vilka budskap som förmedlas via bild och text i t ex reklam.

-Argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

-Söka information och värdera deras relevans och trovärdighet.

 

Så här ska vi arbeta

-Titta på programserien "Är det sant?" från UR.

-Reflektera muntligt och skriftligt kring hur vi kan hantera problematiska situationer på internet.

-Träna på NP-uppgifter i historia och samhällskunskap som handlar om källkritik.

-Lära oss begrepp på ordlistan.

-Göra egna logotyper (av våra namn) och lära oss skilja på olika typer av reklam.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

-Hur du använder dig av olika förmågor både muntligt i diskussionsövningar och i praktiska övningar.

-Skriv- och bilduppgifter där du får möjlighet att visa vad du lärt dig.

-Faktaförhör på begrepp och lagar via Quizlet.

-Gemensam rättning av NP.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: