Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 VT-19 Kristendomen

Skapad 2019-04-07 10:27 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
VT-19 En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I detta arbetsområde kommer vi att arbeta om kristendomen. Vi ska lära oss mer om religionens heliga byggnad, heliga skrift, traditioner, högtider och ceremonier. Dessutom kommer vi att göra ett besök i en kyrka. Vi kommer även att jämföra kristendomen med hedendomen för att upptäcka likheter och skillnader.

Innehåll

 Vi kommer att lära oss:
- om kristendomens heliga byggnad och heliga skrift.
- om kristna traditioner (högtider och ceremonier).
- om de tre olika kristna grupperna.
- om kristendomens symboler.
- om Jesus liv.
- vad det kan innebära att vara kristen (levnadsregler).
- hur kristendomen påverkade människor mer förr än vad den gör idag (t.ex. morgonbön i skolan, vilodag på söndagen).
- skillnaden mellan fakta (sådant som är sant) och åsikter (sådant som någon tycker) i en text.
- att reflektera kring olika källors användbarhet (går de att lita på?), t.ex. en lärobok, en troende och ett barn.

Detta gör vi genom att:
- läsa i läroboken.
- göra studiebesök (kyrka och kyrkogård).
- titta på filmer.
- diskutera tillsammans.
- göra arbetsblad.
- skapa en egen liten bok om kristendomen.

Uppgifter

 • RE-prov

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
RELIGION

--->
--->
--->
--->
Kunskaper
Du har
ännu inte grundläggande kunskaper om kristendomen (byggnad, skrift, traditioner, grupper, symboler och levnadsregler).
grundläggande kunskaper om kristendomen (byggnad, skrift, traditioner, grupper, symboler och levnadsregler).
goda kunskaper om kristendomen (byggnad, skrift, traditioner, grupper, symboler och levnadsregler).
mycket goda kunskaper om kristendomen (byggnad, skrift, traditioner, grupper, symboler och levnadsregler).
Likheter och skillnader
Du anger
inte någon likhet eller skillnad mellan hedendomen och kristendomen.
någon likhet och skillnad mellan hedendomen och kristendomen.
några likheter och skillnader mellan hedendomen och kristendomen. Du förklarar med hjälp av någon fakta.
flera likheter och skillnader mellan hedendomen och kristendomen. Du förklarar med hjälp av flera fakta.
Varför de troende gör vissa saker
Du förklarar
inte varför de troende gör olika saker.
varför de troende gör minst två saker inom sin religion, t.ex. konfirmation, dop och nattvard.
Kristendomen förr och nu
Du ger
inget exempel på hur kristendomen påverkade människor mer förr än vad den gör idag.
ett exempel på hur kristendomen påverkade människor mer förr än vad den gör idag.
minst två exempel på hur kristendomen påverkade människor mer förr än vad den gör idag. Du förklarar med hjälp av någon fakta.
minst två exempel på hur kristendomen påverkade människor mer förr än vad en gör idag. Du förklarar med hjälp av flera fakta.
Bra och mindre bra källor
Du
söker information om kristendomen i olika typer av källor med hjälp av en vuxen.
söker information om kristendomen i olika typer av källor på ett ganska bra sätt. Du förklarar på ett ganska bra sätt varför källorna är bra eller inte.
söker information om kristendomen i olika typer av källor på ett bra sätt. Du förklarar på ett bra sätt varför källorna är bra eller inte.
söker information om kristendomen i olika typer av källor på ett mycket bra sätt. Du förklarar på ett mycket bra sätt varför källorna är bra eller inte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: