Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Desperados åk 6 week 17-23

Skapad 2019-04-08 09:18 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Pedagogisk planering för ämnet engelska där TV-serien Desperados används för att arbeta med muntlig och skriftlig produktion och lyssna till talad engelska.
Grundskola 6 Engelska
TV-serien "Desperados" handlar om ett gäng rullstolsburna ungdomar i London som spelar basket tillsammans. Vi kommer följa dessa ungdomar under tio avsnitt och lära känna alla karaktärer. Vi kommer diskutera det som händer och göra olika uppgifter som är knutet till varje avsnitt.

Innehåll

Syfte och mål

Eleverna ska få lyssna till talad engelska och samtala kring det de hört och sett för att sedan övergå till olika muntliga och skriftliga uppgifter kring det varje avsnitt avhandlat för att eleverna ska få ett större flyt och ett större ordförråd. 

Hur vi ska arbeta och utveckla hörförståelse

Vi kommer att titta på serien Desperados som handlar om rullstolsbundna basketbollspelare i England. Varje måndag och torsdag kommer vi titta  på ett nytt avsnitt (ca 25 min) av serien och vi gör en variation av för-och efterarbete för att fånga förmågorna genom olika metoder.

Hur du kommer bedömas

 • Hur eleven uttrycker sig i tal
 • Hur eleven uttrycker sig i skrift
 • Hur eleven tolkar och förstår tal och text
 • Hur eleven fungerar i samtal och vilken förståelse den har
 • Inlämning och genomgång av svar på frågor efter varje avsnitt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: