Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-04-08 09:45 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Grundskola 9 Geografi Biologi Kemi Fysik
Syftet med arbetsområdet är att ni ska få fördjupade kunskaper om hållbar utveckling samt de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som samhället står inför. Samspelet mellan människa och miljö poängteras specifikt och sätts också in i en kontext där sårbara platser och tillgång till rent vatten diskuteras

Innehåll

Om arbetsområdet 
På klimatmötet i Paris 2015 enades för första gången världens ledare om en gemensam uppsättning mål för att skapa en värld som inte längre är beroende av fossila bränslen. Dessa mål kallas för de globala målen. Det är 17 separata mål som sammantaget ska bidra till en hållbar utveckling på global nivå. 
I det här arbetsområdet får ni lära er om vad hållbar utveckling är och vad som görs för att uppnå en sådan. I detta ingår till exempel att förstå varför vissa platser är mer sårbara än andra, och vad som kan göras för att minska trycket på dessa platser och de människor som bor där. Ni får också lära er om vad Sverige gör för att minska sin påverkan på miljö och klimat, och hur du som konsument kan verka för en hållbar framtid. 

Lärandemål 
Jag kan använda geografiska begrepp, till exempel hållbar utveckling. 
Jag kan resonera om olika hållbarhetsfrågor, föreslå lösningar på problem samt resonera kring vilka konsekvenser olika lösningar kan få. 
Jag kan resonera om vilka konsekvenser olika mänskliga aktiviteter kan få i till exempel mitt närområde. 
Jag kan placera sårbara platser på en världskarta. 
Jag kan använda kartor och digitala verktyg vid en fältstudie för att samla in information om en sårbar plats i mitt närområde. 

Uppgifter

 • Arbete Hållbar utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Fy Bi Ke Ge
Hållbar utveckling

Rubrik 1

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp Geografi
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera om klimatförändringar
Eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Samspel människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: