Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smittspridning

Skapad 2019-04-08 10:30 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Hygienkunskap
De här arbetsområdet kommer ta upp olika typer av smittor. Vad är de som är smittspridare och hur kan vi förhindra att smittan sprids. Även skadedjur som förekommer i livsmedelslokaler.

Uppgifter

 • Smittkällor, smittvägar och skadedjur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
  Hyg
 • Centralt innehåll
 • Smittvägar, livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar.
  Hyg  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar med säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt och nyanserat deras betydelse i samband med livsmedelshantering. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat livsmedelsburna smittor och förgiftningar. I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt och nyanserat för risker i hanteringen och arbetet. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter. Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant och metodiskt utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering. Eleven följer lagar och andra bestämmelser, följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför efter samråd med handledare egenkontoll. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser.
  Hyg  A
 • Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver utförligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering. Dessutom beskriver eleven utförligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar. I sitt arbete hanterar eleven livsmedel på ett hygieniskt sätt samt redogör utförligt för risker i hanteringen och arbetet. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare provtagningar på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter. Efter genomfört arbete rengör eleven noggrant utrustning och lokaler enligt krav för säker livsmedelshantering. Eleven följer lagar och andra bestämmelser, följer system för kontroll av livsmedelshygien samt utför efter samråd med handledare egenkontroll. Eleven motiverar utförligt sitt handlande utifrån god hygienpraxis, lagar och andra bestämmelser. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hyg  C
 • Eleven identifierar med viss säkerhet förekomster av mikroorganismer samt beskriver översiktligt deras betydelse i samband med livsmedelshantering. Dessutom beskriver eleven översiktligt livsmedelsburna smittor och förgiftningar.
  Hyg  E

Matriser

Hyg
Smittspridning

Rubrik 1

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Smittor och smittvägar
 • Hyg  -
 • Hyg  E
 • Hyg  C
 • Hyg  A
Jag beskriver 3 smittkällor och 2 smittvägar så jag vet risker med dem. Jag kan även berätta om 3 skadedjur som förekommer inom restauranger och hur de skall förebyggas
Jag beskriver 5 smittkällor och 3 smittvägar så jag vet risker med dem. Jag kan även berätta om 3 skadedjur som förekommer inom restauranger och hur de skall förebyggas
Jag beskriver 6-7 smittkällor och 4 smittvägar så jag vet risker med dem. Jag kan även berätta om 5 skadedjur som förekommer inom restauranger och hur de skall förebyggas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: