Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra År 8 VT-19

Skapad 2019-04-08 13:33 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
Matematik Y : Kapitel 4

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med det här kapitlet ska du kunna:

 • Algebraiska uttryck
 • Tolka, beskriva och teckna uttryck för talföljder/mönster
 • Uttryck med parenteser
 • Multiplikation av parenteser
 • Uttryck med potenser
 • Lösa olika typer av ekvationer (med parenteser)
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer

Matteord

 • algebraiska uttryck
 • mönster
 • differens
 • förenkling
 • parentes
 • potens
 • bas
 • exponent
 • variabel
 • ekvation
 • balansmetoden
 • vänster led och höger led
 • obekant
 • prövning

 

Bedömning

Skriftligt prov vecka 18

Matriser

Ma
Algebra

Utveckla förmågan att...

Bör förbättras Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Problemlösning
Hur väl du använder samband och generaliseringar, val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
i vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra, med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra, med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra, med mycket gott resultat.
Resonemang
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar följer du matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar följer du matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar följer du matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck och formler, med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck och formler, med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck och formler, med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: