Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristallen

Skapad 2019-04-08 14:17 i Violens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Beskriv kortfattat arbetsområdet för att väcka barnens nyfikenhet.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Förbättringsområde 1

 

*Vi behöver ha ett tydligt gemensamt fokus. Vilka mål finns för till exempel projektet? För att kunna få syn på en progression behöver vi   i uppstart göra en kartläggning av barnens kunnande . Vi behöver gemensamt reflektera omkring HUR vi följer upp det som händer med barnen i relation till undervisningen. Vilket förändrat kunnande kan vi se? Vilka verktyg kan vi använda? Vi behöver reflektera över de mål vi väljer att fokusera: vad är det vi vill undervisa om? Varför är det viktigt? 

 *Skapa en trygg relation till såväl läroplan som till  kvalitetsindikatorerna.

 

 

Förbättringsområde 2

 

 

*I arbetslaget behöver vi reflektera omkring HUR vi skapar inkluderande aktiviteter och miljöer som bjuder in till meningsfullhet med utgångspunkt i de läroplansmål som berör kommunikation/ litteracitet/ skriftspråkliga aktiviteter/ högläsning. 

 

 

Formulering av syfte

Vårt syfte med projektet är att barnen ska bli nyfikna på sig själva och på andra. Få en förståelse för att vi alla är olika och att det finns ett värde i det.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Föräldrarna kan ta del av vårt projekt via dokumentation på Unikum samt via den dokumentation som fortlöpande sätts upp på avdelningen. 

 

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi skapar en miljö som bjuder in barnen till att utforska kroppen samt kroppens olika delar och funktioner. Med olika material ,tillgängliga dokumentationer och inspirerande miljöer  ger vi barnen möjlighet till kontinuerligt utforskande med utgångspunkt i egna initiativ och intressen.

- Samlingar

- Dialog

- medupptäckande pedagoger

- Skapande aktiviteter 

Vi kommer ha en dokumentationsvägg där vårt projekt kommer att vara i fokus. 

 

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

 

 

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

 

 

 • - utvecklar sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

   

  I verksamheten skapa förutsättningar för barnen att lära namnen på olika kroppsdelar och deras funktion.

 •  

  självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 •  

  förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

   

   

 •  

  ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: