Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årets högtider, årstider, månader och traditioner

Skapad 2019-04-08 14:40 i Alsike skola Knivsta
Ett arbete runt högtider, årstider, månader och traditioner. Ett arbete som sträcker sig under ett läsår.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss om årets högtider, årstider, månader och traditioner.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Följande innehåll kommer att behandlas:

Metod/Arbetssätt

Vi ser filmer som behandlar de olika årstidernas traditioner och högtider. Vi lär oss begreppen högtid, tradition och religion.Vi kommer att arbeta i grupp för att diskutera och dokumentera det vi sett.

Konkret till eleven: Ansvar: Du ska planera, genomföra och utvärdera ditt arbete.

Reflektion: Du ska visa att du förstår vad orden högtid, tradition och religion betyder.

Kunskapskrav

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Gemensam bedömningsmatris år 1-3,

Ansvar
Med hjälp planerar du ditt arbete men avslutar inte ditt arbete.
Med hjälp planerar du och genomför du ditt arbete
Du planerar, genomför och avslutar ditt arbete på egen hand.
Reflektion/analys
Du kan med hjälp visa att du har grundläggande kunskaper för begreppen högtid, tradition och religion.
Du visar att du har grundläggande kunskaper för begreppen högtid, tradition och religion..
Du visar att du har goda kunskaper för begreppen högtid, tradition och religion och kan använda dem i vanliga sammanhang på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: