Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-04-08 14:54 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Geografi
Under det här arbetsområdet kommer vi att fördjupa oss i övriga länder i Norden, då vi arbetade med Sverige i årskurs 4. Vi kommer att träna på och använda oss av geografiska begrepp samt träna på Nordens namngeografi.

Innehåll

 Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • undersöka hur naturen och människan påverkar, förändrar och utnyttjar olika delar av Norden. 
 • fundera kring hur människa, natur och samhälle påverkar och påverkas av varandra i Norden. 
 • använda olika geografiska källor för att dra slutsatser om hur Nordens olika länder fungerar och ser ut.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om Nordens kultur- och naturlandskap samt resonerar kring samband mellan dem, naturens processer och hur befolkningen är fördelad.
 • använda geografiska begrepp som hör till området.
 • använda kartor och andra geografiska källor för att hitta den information du behöver för fördjupa dina kunskaper om landet du arbetar med.
 • visa kunskaper om Nordens namngeografi. 

Hur ska det bedömas?

 • Arbete med uppgifter utifrån avsnitten till Geografens Testamente
 • Geografiska begrepp
 • Egen fördjupning om ett av Nordens länder
 • Namngeografi via Seterra

Undervisning och arbetsformer

 • Arbete i lärpar utifrån uppgifter till Geografens Testamente
 • Arbete med geografiska begrepp
 • Arbete med namngeografi med hjälp av Seterra
 • Geografens testamente: Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: