Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden med matris

Skapad 2019-04-09 08:20 i Kronaskolan F-3 Ale
Arbetsområde rymden
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi börjar med att kartlägga vad eleverna redan kan om rymden. Därefter utgår vi från deras frågeställningar och planerar upp arbetet kring Big Bang och olika himlakroppar och dess banor.

Innehåll

 

Konkretiserade mål till eleverna

Du som elev kommer att få lära dig:

 • om hur universum bildades
 • om vårt solsystem
 • om himlakroppar och dess banor runt andra himlakroppar
 • om tideräkning och årstider
 • kunna skriva enkla faktatexter
 • kunna läsa enkla faktatexter

Vi kommer att bedöma

Din förmåga:

 • att muntligt och skriftligt berätta om någon himlakropp
 • att förklara hur vår tideräkning och årstider hör ihop med jordens rörelse runt solen
 • att förstå enkla samband mellan himlakroppars position till varandra
 • att utifrån faktatexter kunna besvara frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO
Rymden med matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Big bang
Universums skapelse
Du förstår och kan med stöd redogöra hur universum skapades
Du förstår och kan med visst stöd redogöra hur universum skapades
Du förstår och kan utan stöd redogöra hur universum skapades
Månen
Månens bana och faser
Du kan med stöd redogöra månens bana och några månfaser
Du kan med visst stöd redogöra månens bana och några månfaser
Du kan utan stöd redogöra månens bana och alla månfaser
Jorden
Jordens bana och dess betydelse för års- och dygnstider
Du kan med stöd redogöra Jordens bana och till viss del vad det innebär för års- och dygnstider
Du kan med visst stöd redogöra Jordens bana och vad det innebär för års- och dygnstider
Du kan självständigt redogöra Jordens bana och vad det innebär för års- och dygnstider
Solsystemet
Solsystemets uppbyggnad och delar
Du kan med stöd redogöra solsystemets uppbyggnad och kan nämna några delar
Du kan med visst stöd redogöra solsystemets uppbyggnad och kan dess delar
Du kan självständigt redogöra solsystemets uppbyggnad och kan berätta ingående om någon av dess delar
Dokumentation
Du kan med stöd dokumentera fakta och vad du lärt dig med hjälp av text, bilder och figurer
Du kan dokumentera fakta och vad du lärt dig med hjälp av text, bilder och figurer
Du kan utförligt dokumentera fakta och vad du lärt dig med hjälp av text, bilder och figurer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: