Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIA Naturvetenskap och digitala verktyg - pedagogisk planering för vt-19

Skapad 2019-04-09 09:32 i Harplinge förskola Halmstad
Förskola
Nyckelpigans DIA-arbete under våren 2019

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?


Utifrån föregående DIA-arbete ht-18 med fokus naturvetenskap och digitala verktyg har vi upplevt ett stort engagemang hos barnen. Därför väljer vi att arbeta vidare med elementet vatten samt digitala verktyg även under vt- 19. Eftersom vi arbetat med vatten i dess flytande form under hösten kommer vi nu skifta fokus till att istället utgå från att utforska vattnets olika aggregationsformer; fast, flytande och gas. Vi har sett ett intresse hos barnen de få kalla dagar vi haft under vintern gällande snö och is (barnen känner, smakar, lyssnar etc). Genom att utgå från ett utforskande kring hur saker smakar, luktar känns etc, samt vilken funktion och skillnader som finns skapar barnen begrepp och söker beteckningen för begreppet Enligt Elfström et.al. (2011). Barnen kommer under projektets gång få möta de vetenskapliga verben frysa, smälta och avdunsta. Digitala verktyg ska bli en naturlig del i vår verksamhet då dessa medför delaktighet och utveckling hos barnen i deras framtida lärande (Kjällander, Förskoletidningen årgång 42 2017). Vi kommer därför arbeta vidare med digitala verktyg även under vårens tema-arbete.


Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

 

Sekundärt mål som inte utvärderas i den här planeringen:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

 

 

 

Utvärderingsbart mål:

Den 6 maj 2019 har alla barnen fått utforska och ställa frågor kring vatten i dess olika aggregationsformer, samt utforska hur enkel teknik i form av iPad fungerar.


Målkommunikation och handlingsplan:


Vid DIA-arbetets start introducerar vi elementet vatten i form av den redan kända figuren ”Droppen” (En mjukfigur i dropp-form som följde hösten DIA). Droppen kommer även ha med sig sin kompis ”snöflingan” (en laminerad snöflinga i papper). Under aktiviteterna kommer barnen dokumentera och dokumenteras med hjälp av iPad vilket kommer generera i egengjord dokumentation i form av appen ”shadowpuppet”.

 

Vi kommer att utforska nuläget genom att utforska vattnets olika aggregationsformer (fast, flytande och gas) med våra sinnen. Hur känns, smakar, luktar det? Vad händer med is/snö när vi haft det i handen en stund? Varför?

Under våren kommer barnen utmanas i olika aktiviteter kopplade till projektet. Exempel på aktiviteter som barnen kommer få möta är utforska is i vattenrännan, avdunstningsexperiment, frysa och smälta-experiment.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: