Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Så byggs staden Halmstad

Skapad 2019-04-09 09:53 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Teknik
I arbetsområdet kommer du lära dig hur staden Halmstad är uppbyggd och fungerar i en teknisk aspekt.

Innehåll

 

       Efter arbetsområdet ska du kunna:


 • Förklara hur en stad utvecklats från medeltid till våra dagar,

 • förklara ordet infrastruktur och ge exempel på detta, och

 • ge exempel på hur infrastukturen och bebyggelse förändrats i Halmstad sedan 1900-talets början.

   

   

  Genom undervisningen i arbestsområdet staden får du möjlighet utveckla din förmåga att:


 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, och

 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

   

   

  Genom undervisningen i arbestsområdet staden får du möjlighet arbeta med följande innehåll i de centrala delarna i kursplanen:


 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar,

 • teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar, och

 • samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

 

 

Uppgifter

 • Lektionsuppgift: Så byggs staden Halmstad

 • Powerpoint Teknik, Staden

 • Lektionsuppgift: Så byggs staden Halmstad

 • Lektionsuppgift Teknik - Staden, PowerPoint

Matriser

Tk
Så byggs staden Halmstad

E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. I & II
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. VI
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. I & II & III
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. IV / V
Människa, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. III
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. IV / V
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. VII
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: