Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden åk 5

Skapad 2019-04-09 10:23 i Noltorpsskolan Alingsås
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den tid som idag kallas för Vasatiden. Vi kommer att titta på hur Gustav Vasa beskrivs under olika tider av historien och vilka konsekvenser hans styre får för vårt land.
Grundskola 5 Historia
Vem var Gustav Vasa? Var han en bra eller dålig kung? Vad hände i Sverige under Vasatiden?

Innehåll

Arbetsområde:

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som hände under Vasatiden och hur det kunde komma sig att det inträffade. Du ska även lära dig vilka det var som regerade och vad de gjorde för utvecklingen av landet Sverige. Undervisningen kommer även bidra till att du utvecklar kunskaper  om olika historiska sammanhang, historiska händelser och gestalter. Du kommer även få reflektera över samt föra resonemang kring konsekvenser och samband av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och handlingar. Du kommer att lära dig hur människorna levde, hur kyrkan utvecklades och varför detta skedde.  Till sist kommer du även lära dig många historisk begrepp som är typiska för Vasatiden samt vad som skedde i världen under samma tidsperiod. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • beskriva hur nationen Sverige växer fram och hur det blir ett arvsrike.
 • beskriva på vilket sätt reformationen påverkat Sverige då och nu.
 • ge exempel på hur Gustav Vasa framställts genom tiden och kritiskt granska källor.
 • ha kunskap om viktiga personer som levde på Vasatiden och viktiga händelser 
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • I dina beskrivningar använda historiska begrepp såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

 Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur Sverige växt fram under denna period och hur det blev ett arvsrike.
 • resonera kring hur reformationen påverkade Sverige då och nu,
 • använda olika källor och ha ett resonemang kring dess trovärdighet.
 • visa att du har kunskaper om personer och händelser på Vasatiden så att du kan jämföra de förhållanden som var på Vasatiden med andra tidsperioder.
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • använder historiska begrepp såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 • se på film om Gustav Vasa och hans söners liv
 • läsa fakta i böcker och på internet
 • skriva fakta och återberätta något av Gustav Vasas äventyr

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: