Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Samband

Skapad 2019-04-09 10:49 i Akalla Grundskola F-9 Stockholm Grundskolor
Samband
Grundskola 8 Matematik
Kapitel 4: Samband. Matte Direkt år 8.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • beskriva mönster i form av mönster
 • tolka linjära sambands formler och återskapa dessa grafiskt

För högre betygsnivåer ska du även kunna

 • tolka svårare diagram och grafer
 • räkna med olika slag av proportionella samband
Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.4, år 8.
 • Diagnos
 • Skriftligt prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: