Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Massmedia

Skapad 2019-04-09 11:05 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F
Vi ska under några veckor arbeta med olika massmedier. Vi kommer att gå igenom hur olika massmedier är uppbyggda och hur de fungerar, hur man kan använda bilder och reklam för att informera och påverka. Vi tittar på olika massmedia och diskuterar tillsammans.

Innehåll

 

Samhällskunskap år 6    Tema Massmedia

 

 

 

Vi ska under några veckor arbeta med olika massmedier. Vi kommer att gå

 

igenom hur olika massmedier är uppbyggda och hur de fungerar, hur man kan

 

använda bilder och reklam för att informera och påverka. Vi tittar på olika massmedia och diskuterar tillsammans.

 

 

 

Ur Mål att sträva mot i samhällskunskap:

 

  • utvecklar sin förmåga att argumentera och uttrycka ståndpunkter samt en

 

tilltro till den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka

 

samhällsutvecklingen

 

 

 

Ur Ämnets syfte och roll i utbildningen:

 

  • syftet är att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta samt att integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att analysera, dra slutsatser och göra egna ställningstaganden av information utgör en grund för att kritiskt granska samhället.

 

 

 

Konkretiserade mål till dig som elev

 

Du ska kunna:

 

veta hur olika massmedier fungerar och vad de har för funktion i samhället

 

veta hur man urskiljer budskap, användare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt

 

kritiskt granska och samtala kring olika massmedia

 

sätta ord på vad du tänker och tycker, d v s framföra egna åsikter

 

Bedömning

 

Detta kommer att bedömas:

 

din kunskap om hur olika massmedier fungerar och vad de har för funktion i

 

samhället

 

din kunskap om hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter

 

 ditt deltagande i muntliga diskussioner och att du kan framföra egna åsikter 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: