Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad gör att vi lever?

Skapad 2019-04-09 11:08 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer under v. 18-22 kommer vi att arbeta med biologi med fokus på fotosyntes, kretslopp, ekosystem och näringskedjor. Vi kommer även att göra en fältstudie vid Lommarsjön där vi lär oss om fiskens livscykel och vatteninsekter.

Innehåll

Tidsperiod

 •  5 veckor

Förmågor

 • Vi tränar på förmågan att: 
 • använda kunskaper i biologi, kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, miljö och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar  
 • och använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i  naturen och samhället.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Samarbete i hemgrupper
 • Kamratrespons
 • Miljöperspektiv genom människans påverkan

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Jag ska kunna söka och använda information från olika källor för att samtala om och diskutera frågor som rör miljö.
 • Jag ska kunna planera och genomföra fältstudier och andra undersökningar. 
 • Jag ska kunna använda ändamålsenlig utrustning så som lupp, håvar och "nycklar. 
 • Jag ska kunna ge respons på mina kamraters planeringar och resultat av undersökningar.
 • Jag ska kunna dokumentera mina undersökningar i text och bild i min hemgrupp.
 • Jag ska kunna beskriva olika biologiska sammanhang så som fotosyntes, kretslopp, ekosystem, näringskedjor. 
 • Jag ska kunna beskriva hur människan påverkar och använder naturens resurser. 
 • Jag ska kunna ge exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer, t ex fisken, sjöfågel, sjökryp.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning
 • Delaktighet i diskussioner (par och grupparbeten)
 • Dokumentation i text och bild

     Summativ

 • Fältstudierapport, svar på exittickets och arbetsblad

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Filmer och filmdiskussioner
 • Fältstudie
 • Exittickets
 • Dokumentation
 • Planera fältstudie
 • Utvärdering
 • Arbetsblad från Koll på NO
 • Läsa i Koll på NO 

 

 

 
 

Uppgifter

 • Planering för "Vad gör att vi lever?"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: