👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2019-04-09 12:03 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Fysik
Lär dig koppla - till och från - el.

Innehåll

Syfte

 • Att genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

 

Kunskapsmål

Du ska kunna visa dina kunskaper i fysik genom att

 • Redogöra för hur en atom är uppbyggd
 • Redogöra för hur elektriskt laddade partiklar påverkar varandra
 • Redogöra för spänning, ström och resistans
 • Tolka, rita och koppla kopplingsscheman
 • Redogöra för elsäkerhet
 • Utföra och dokumentera systematiska undersökningar
 • Vad påverkar resistansen?

 

Begrepp

 • Atomens byggnad: Protoner (+) och neutroner (neutral) i atomkärnan. Elektroner (-) runt atomkärnan.
 • Ström-Ampere (A), spänning-Volt (V) och resistans-Ohm (Ω)
 • Kopplingsschema med symboler
 • Serie- och parallellkoppling
 • Ledare och isolator 
 • Elsäkerhet: Skyddsjordning, isolering, jordfelsbrytare, klenspänning, säkring, kortslutning och överbelastning
 • Elektriskt laddade partiklar

 

Arbetssätt

Genomgångar med anteckningar, samtal och diskussioner, gemensamma uppgifter, eget arbete med text och arbetsuppgifter och laborationer

 

Bedömningen avser

Systematisk undersökning och dokumentation - Hur säkert och ändamålsenligt du utför en undersökning och hur väl du resonerar om och dokumenterar ditt resultat.

Begrepp - Hur väl du förstår och använder fysikens begrepp och modeller genom att ge exempel, förklara och visa på samband.

 

Bedömningen grundar sig på

Systematiska undersökningar - Laborationer oc dokumentation

Begrepp - Muntliga och skriftliga redogörelser

Skriftligt prov